Yertassova G K

#TitleAuthorsAuthor emailsDownload Article
 
1Actuality of Alash people’s Ideas About Independence
  • Yertassova G. K.
  • Sak K. O.
2 Genre features of publicism of Mustafa Shokay
  • Yertassova G. K.
  • Ashirbekova G. S.