Tazhibayev G K

#TitleAuthorsAuthor emailsDownload Article
 
1Media and Digitalization System in Kazakhstan
  • Bildebekova . .
  • Tazhibayev G. K.
2 Criteria Teleplay on age Categories
  • Tazhibayev G. K.
  • Bildabekova A. T.