Authors

Showing 81-100 of 239 items.
#SurnameNameMiddlenameEmail
 
81 Petrov GP(not set)
82Markabayeva GT(not set)
83 Sultanbaeva GS(not set)
84Kadyrova GR(not set)
85Ashirbekova GSh(not set)
86Markabaeva G.T. gulshat.tuleuovna@mail.ru
87Issina G. I.g.issina@mail.ru
88AkseiitGaliya Manatkyzygaliya_76@mail.ru
89AshirbekovaGulmiraShaitmaganbetovnaashirbekova_75@mail.ru
90 SultanbayevaGulmiraSerikbayevba gulmira.sultanbayeva@kaznu.kz
91Yertassova Gulzhaziraguljaz-1105@yandex.kz
92Akoeva IG(not set)
93 Akoyeva IG(not set)
94Vysotskaya IV(not set)
95Rystina I(not set)
96YegemberdiyevIDiskak_khabar@mail.ru
97DzyaloshinskyIMimd2000@yandex.ru
98AkoyevaIGi.akoyeva@gmail.com
99Mavrodieva Ivanka mavrodieva@phls.uni-sofia.bg
100Aldabergenov KM(not set)