app.buljourn3(128)

Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТIНIҢ ХАБАРШЫСЫ. ЖУРНАЛИСТИКА СЕРИЯСЫ, №3(128)/2019

Авторлар

Мақала атауы

Мақаланы жүктеп алу

БАҚ ЖӘНЕ ҚОҒАМ

1

Алдабергенов Қ.М. 

Қазақ жеріндегі жаппай ашаршылық және репрессия жылдарындағы баспасөз 

 pdf

2

Дүйсебай Д.,  Тасполатова Р.

Спорт журналистерін кәсіби деңгейде дайындау мәселелері 

 pdf

3

Трофимова Г.Н., Петров Г.П., Барабаш В.В.

Билингвалды медиакеңістіктегі Саха-Якутияның этнобағытталған журналистикасы 

 pdf

4

Шындалиева М.Б., Сарекенова Қ.Қ.

Журналистика, филология мамандықтары оқу бағдарламасын  дайындаудағы өзекті мәселелер

 pdf

ЖАҢА МЕДИА

6

Амангелдиева Г.С., Сақ Қ.Ө.

Сандық журналистиканың қалыптасуы және өзгермелі көкжиектері 

 pdf

7

 Маулет Зүлькәпіл,  Тоқтарбай Б.

  Ақпараттық жаңа технология және дәстүрлі журналистика 

 pdf

ТЕЛЕРАДИОЖУРНАЛИСТИКА

8

Есенбекова Ұ.М.

Трансмедиалық баяндаудың тұжырымын зерттеудегі теориялық ұстанымдар 

 pdf

9

Сулейменова А.Э., Жусупова А.М.  

Жергілікті қауымдастық аудиториясына аймақтық теледидардың мәдени әсер ету нысаны 

 pdf