Authors

Showing 41-60 of 239 items.
#SurnameNameMiddlenameEmail
 
41VaigorovaLauralaura.vaigorova@alumni.nu.edu.kz
42BaktybayevBektasbektas.baktybayev@alumni.nu.edu.kz
43ЖунисбековаБалаусаzhunisbekovabalausa@gmail.com
44AltynbekD.N. daulet.altynbek1@mail.ru
45NuskabaevO.N. oraz-bek1@mail.ru
46UtemissovZ.Z. utemissov_zhzh@enu.kz
47BerezinA.F. andrewtbirch@gmail.com
48BerezinaN.N. natabirch@gmail.com
49Korkonosenko S.G. s.korkonosenko@spbu.ru
50MamankulAkmaralakmaral584@mail.ru
51BaktybayevBektasbektas.baktybayev@nu.edu.kz
52VaigorovaLauralaura.vaigorova@nu.edu.kz
53Kaparova Ch. chinartv@yandex.ru
54Tileubay T.tolen_tleubaev@mail.ru
55Mavrodieva Ivanka mavrodieva@phls.uni-sofia.bg
56Issina G. I.g.issina@mail.ru
57Serikov A. T. Farabiserikov97@gmail.com
58Shakuova RA(not set)
59 Ospanov UA(not set)
60Shauenova GA(not set)